Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

De geschiedenis van de Brouwerij Corsendonk gaat terug tot de vroege middeleeuwen.

1398

Reeds van bij haar stichting, in 1398, was aan de Priorij van Corsendonk een vrij belangrijke brouwerij en mouterij verbonden. Zij is trouwens duidelijk te zien op de plaat van Lucas Vosterman van 1659 die werd opgenomen in de Sanderus Corographia Brabantiae. Men ziet duidelijk de windmolen, het graanhuis, de mouterij en de brouwerij met daarbij de waterput.

1784

Op bevel van Keizer-Koster Jozef II van Oostenrijk en ook tengevolge van de Franse revolutie, werd in 1784 het klooster en de brouwerij gesloten.

1906

Vanaf 1906 werd de Oud-Turnhoutse brouwtraditie verder gezet door Antonius Keersmaekers en in zijn brouwerij werd het beroemde Patersbier gebrouwen.

1982

Vooral vanaf 1982 kreeg het Corsendonk bier terug een grote faam. Vanaf dan worden de Corsendonk bieren gebrouwen in een ambachtelijke brouwerij in de Belgische Ardennen en door de Trappisten erkend als abdijbier.

Heden

Corsendonk bier kent niet alleen op de Belgische markt een groot succes, maar eveneens in het buitenland. De export vertegenwoordigt reeds 40% van het totale verkoopsvolume. In volgorde van grootte wordt Corsendonk geëxporteerd naar de U.S.A., China, Italië, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland, Japan, Brazilië, Zwitserland en Nieuw-Zeeland.